Wat is Co-teaching

 

Co-teaching coacht actief leerkrachten/docenten tijdens de les. Het is een vorm van coaching-on-the-job.

Gedurende een korte periode bereidt de docent de les met de co-teacher voor, geeft de les samen en evalueert deze. De docent/leraar heeft een vraag over zijn of haar dagelijkse praktijk. 

Coaching om….  

Hoe doen we dat?

 

Meer overzicht te krijgen We maken afspraken met de klas en verbeteren jouw manier van je bewegen en kijken tijdens je les.
Het gevoel dingen weer af te krijgen Je leert prioriteren op een manier die bij jou past. We bouwen rustmomenten in tijdens jouw les.
Meer grip op een klas te krijgen We betrekken leerlingen actief met het zoeken naar oplossingen.
Om te gaan met verschillende onderwijsbehoeften We gaan samen de onderwijsbehoeften van een klas inzichtelijk maken en leren hierop in te spelen.
Beter te reintegreren Hier krijg je ruimte en tijd om op je eigen fijne manier weer les te geven.
Je werkplezier te vergroten. We geven samen les en zoeken naar wat je plezier vergroot in het lesgeven en begeleiden van leerlingen.
De didactische vaardigheden te vergroten We gebruiken jouw kwaliteiten voor het ontwikkelen van de vaardigheden die je nog wil leren.
De competenties van de startende docent/leerkracht te verstevigen. We stemmen jouw traject af op je leervraag.